مرور دسته:

فعالیت ورزشی

فعالیت ورزشی هوازی ویژه سالمندان

همزمان که سن بالا می رود، ظرفیت هوازی و قدرت عضلانی از بین می رود و می تواند استقامت و طاقت شما را کاهش دهد. تمرینات کاردیو یا هوازی دارای مزایای زیادی برای بزرگسالان سالمند و سالخوردگان با وجود شرایط بالینی ازقبل ، مانند فشارخون دارند. قبل از شروع هر تمرین جدید، پزشک باید معاینه […]