مرور برچسب:

پرس سینه

۶ حرکت قدرتی پایه برای مردان برای داشتن بدن عضلانی و قدرتی

اگر می خواهید با تمرینات خود سازگار باشید و نتایجی خوبی به دست آورید به یک سری چیزها نیاز دارید تا انجام دهید  برای به دست آوردن بدن ورزشی و عضلانی که مدنظرتان است پیگیری ودستیابی به معیارهای قدرت  باعث می شود  هر دو را به دست آورید. نگاه کنید چگونه به تناسب می رسید […]