مرور برچسب:

مکمل گینر

چگونه با مصرف گینر به رشد عضلانی ایده آل برسید؟

تو باشگاه تلاش زیادی می‌کنید، پروتئین و گینر (معروف به پروتئین پنیر) باهم مصرف می کنید اما رشدی را احساس نمی‌کنید؟ چند عامل با این موضوع ارتباط دارد که باهم می‌خوانیم احتمال اول اینکه شما کالری کافی برای رژیم غذایی‌تان ندارید. این امرمی‌تواند به سبب شیوه زندگی شلوغ، اشتهای ضعیف یا ناشی ازیک سوخت و […]