مرور برچسب:

تمرین ویژه زنان

توصیه های ورزشی برای زنان یائسه

علائم یائسگی زیاد است و می توانند بر کیفیت زندگی زنان در این مرحله تاثیر بگذارند. خبر خوب این است که فعالیت ورزشی اغلب می تواند به کاهش علائم مرتبط با یائسگی کمک کند.یائسگی واژه ای است که معمولا برای اشاره به دوره زمانی قبل و بعد از آخرین دوره قاعدگی زن استفاده می شود. […]